Produkt   Pris
Grundpreparering/mättning (Motion) 449 kr
Grundpreparering/mättning (Elit) 549 kr
Glidvallning Högfluor (LF+ HF/UF) 599 kr
Glidvallning Fluorpulver (LF + HF/UF + Fluorpulver) 899 kr
Glidvallning toppning Liquid/Fluorkloss 199 kr
Fästvallning burk/Klister 149 kr
Fästvallning tape (tejp ingår) 199 kr
Rengöring fästzon 99 kr
Rengöring glidzon 49 kr
Rengöring Skintec hud 49 kr
Stavkapning 99 kr
Byte truga 49 kr
Byte handtag 99 kr
Service på tävlingsplats (rillning, borstning, tester, vallning) Enligt offert

 

Pakkala Sport finns på plats på huvuddelen av Länstävlingarna i Norrbotten.

Behöver du hjälp med vallning inför en tävling eller iordningställa dina skidor så hör av dig.

På tävlingarna prioriteras i första hand de som förbeställt vallningsservice och övriga hjälps i mån av tid.

Vill du säkerställa att du får hjälp så hör av dig i god tid innan tävlingsdagen så bokar vi in dig.